Chương trình giới thiệu

 1. Mức phí môi giới
THỜI HẠN THUÊ PHÍ MÔI GIỚI
Từ hai (02) năm đến ba (03) năm = 50% của một (01) tháng Tiền Thuê
Trên ba (03) năm đến năm (05) năm = 80% của một (01) tháng Tiền Thuê
Trên năm (05) năm = 100% của một (01) tháng Tiền Thuê

Trong đó:

 • Thời hạn thuê: được quy định tại hợp đồng thuê.
 • Tiền thuê: quy định tại hợp đồng thuê và được hiểu là giá thuê hàng tháng (không bao gồm thuế GTGT và phí dịch vụ) trong năm cho thuê đầu tiên.
 • Loại tiền tệ được sử dụng để thanh toán phí môi giới là Việt Nam Đồng.
 • Tỷ lệ phí môi giới nêu trên là cố định trong suốt thời hạn hợp đồng.
 • Phí môi giới trên chưa trừ 10% thuế TNCN do công ty nộp hộ.
 1. Điều kiện thanh toán phí môi giới:
 • Khách thuê đã ký hợp đồng, thanh toán tiền thuê tháng/quý đầu tiên và đã đặt cọc đầy đủ.
 • Hợp đồng môi giới giữa hai bên được ký kết và còn hiệu lực.
 1. Hình thức và thời gian thanh toán phí môi giới:
 2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
 3. Thanh toán 01 lần hoặc nhiều lần tùy theo thương thảo giữa hai bên.

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Ban quản lý tòa nhà:

 

Người liên hệ Số điện thoại Email
Mr Trung 0909868665 tamtrung.nguyen@trungthuygroup.vn
Ms Hà 0903324269 ha.phan@trungthuygroup.vn